Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE | TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI LẠ - Miêu Quý Tộc | Karaoke Chuẩn

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2756984

KARAOKE | TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI LẠ - Miêu Quý Tộc | Karaoke Chuẩn

0866***826

KARAOKE | TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI LẠ - Miêu Quý Tộc | Karaoke Chuẩn

2754796

KARAOKE | TÂM SỰ CÙNG NGƯỜI LẠ - Miêu Quý Tộc | Karaoke Chuẩn