Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke: Tất Cả Tại Anh _ KARIK - X EMMA [KARAOKE beat chuẩn]

Địa điểm: Vincom Cộng Hòa, 15 - 17 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2192198

Karaoke: Tất Cả Tại Anh _ KARIK - X EMMA [KARAOKE beat chuẩn]