Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Tay Trái Chỉ Trăng 左手指月 - Tát Đỉnh Đỉnh 萨顶顶 (OST Hương Mật Tựa Khói Sương)

Địa điểm: Vincom Thái Bình, 460 Lý Bôn, P. Đề Thám, Thái Bình, Thái Bình

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1838492

[KARAOKE] Tay Trái Chỉ Trăng 左手指月 - Tát Đỉnh Đỉnh 萨顶顶 (OST Hương Mật Tựa Khói Sương)

Nguyễn Hà Phương

[KARAOKE] Tay Trái Chỉ Trăng 左手指月 - Tát Đỉnh Đỉnh 萨顶顶 (OST Hương Mật Tựa Khói Sương)

3154919

[KARAOKE] Tay Trái Chỉ Trăng 左手指月 - Tát Đỉnh Đỉnh 萨顶顶 (OST Hương Mật Tựa Khói Sương)