[Karaoke] The River - Axel Johansson | Beat Phối Gốc ✅

Địa điểm: Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0908***309

[Karaoke] The River - Axel Johansson | Beat Phối Gốc ✅

0925***649

[Karaoke] The River - Axel Johansson | Beat Phối Gốc ✅

1751046

[Karaoke] The River - Axel Johansson | Beat Phối Gốc ✅