Karaoke | Thế Thái - Hương Ly | Tone Nữ - Beat Gốc Chuẩn

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2555106

Karaoke | Thế Thái - Hương Ly | Tone Nữ - Beat Gốc Chuẩn

Pgkyo Đỗ

Karaoke | Thế Thái - Hương Ly | Tone Nữ - Beat Gốc Chuẩn

0929***473

Karaoke | Thế Thái - Hương Ly | Tone Nữ - Beat Gốc Chuẩn