Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE Thủ Đô Cypher RPT Orijinn, Low G, RZ Ma$, RPT MCK Beat Chuẩn

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3163440

KARAOKE Thủ Đô Cypher RPT Orijinn, Low G, RZ Ma$, RPT MCK Beat Chuẩn

3162786

KARAOKE Thủ Đô Cypher RPT Orijinn, Low G, RZ Ma$, RPT MCK Beat Chuẩn

User 4160995

KARAOKE Thủ Đô Cypher RPT Orijinn, Low G, RZ Ma$, RPT MCK Beat Chuẩn