Karaoke | Thương Em Đến Già - Lê Bảo Bình | Beat Tone Nam

Địa điểm: Trung tâm thương mại City HUB, Tầng 5 City Hub, Số 1 Đường Lê Hồng Phong, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2560475

Karaoke | Thương Em Đến Già - Lê Bảo Bình | Beat Tone Nam

0328***869

Karaoke | Thương Em Đến Già - Lê Bảo Bình | Beat Tone Nam

0916***761

Karaoke | Thương Em Đến Già - Lê Bảo Bình | Beat Tone Nam