Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke | Thương Em Đến Già - Lê Bảo Bình | Beat Tone Nam

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0362***474

Karaoke | Thương Em Đến Già - Lê Bảo Bình | Beat Tone Nam

3160164

Karaoke | Thương Em Đến Già - Lê Bảo Bình | Beat Tone Nam

3156297

Karaoke | Thương Em Đến Già - Lê Bảo Bình | Beat Tone Nam