Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE - THƯƠNG EM ĐẾN GIÀ - LÊ BẢO BÌNH OFICIAL - HƯƠNG LY COVER TONE NỮ

Địa điểm: SC VivoCity - Tầng 4, 5, 1058 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3153294

KARAOKE - THƯƠNG EM ĐẾN GIÀ - LÊ BẢO BÌNH OFICIAL - HƯƠNG LY COVER TONE NỮ

0706***863

KARAOKE - THƯƠNG EM ĐẾN GIÀ - LÊ BẢO BÌNH OFICIAL - HƯƠNG LY COVER TONE NỮ

3017920

KARAOKE - THƯƠNG EM ĐẾN GIÀ - LÊ BẢO BÌNH OFICIAL - HƯƠNG LY COVER TONE NỮ