Karaoke Tình Anh Tone Nữ - Karaoke Sol Vàng

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0964***791

Karaoke Tình Anh Tone Nữ - Karaoke Sol Vàng - Tình Anh - Nguyễn Đình Dũng

Nga Gấuu

Karaoke Tình Anh Tone Nữ - Karaoke Sol Vàng - Tình Anh - Nguyễn Đình Dũng

2365341

Karaoke Tình Anh Tone Nữ - Karaoke Sol Vàng - Tình Anh - Nguyễn Đình Dũng