[Karaoke] Tôi Muốn Yêu Một Người - Khởi My, beat chuẩn

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0935***906

[Karaoke] Tôi Muốn Yêu Một Người - Khởi My, beat chuẩn

2539722

[Karaoke] Tôi Muốn Yêu Một Người - Khởi My, beat chuẩn

2537594

[Karaoke] Tôi Muốn Yêu Một Người - Khởi My, beat chuẩn