Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE TONE NAM - ANH TA BỎ EM RỒI ( CÔ TA BỎ ANH RỒI ) - HƯƠNG GIANG

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2920729

KARAOKE TONE NAM - ANH TA BỎ EM RỒI ( CÔ TA BỎ ANH RỒI ) - HƯƠNG GIANG

2918759

KARAOKE TONE NAM - ANH TA BỎ EM RỒI ( CÔ TA BỎ ANH RỒI ) - HƯƠNG GIANG

2857302

KARAOKE TONE NAM - ANH TA BỎ EM RỒI ( CÔ TA BỎ ANH RỒI ) - HƯƠNG GIANG