Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

(Karaoke Tone Nam) Cạn Dòng Nước Mắt - Hồ Ngọc Hà | (Acoustic) Đan Trang Ft. Basker Ngọc Tân

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Truc Tran

(Karaoke Tone Nam) Cạn Dòng Nước Mắt - Hồ Ngọc Hà | (Acoustic) Đan Trang Ft. Basker Ngọc Tân

Lâm tuấn tài

(Karaoke Tone Nam) Cạn Dòng Nước Mắt - Hồ Ngọc Hà | (Acoustic) Đan Trang Ft. Basker Ngọc Tân