[KARAOKE TONE NAM] XEM NHƯ TA CHƯA TỪNG (OST AI LÀ NGƯỜI THỨ BA?) - LỆ QUYÊN

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.