[Karaoke Tone Nữ] 3 1 0 7 - W/n x Duongg x Nâu

Địa điểm: Vincom Royal City - Hầm B2, Số 72A Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2533702

[Karaoke Tone Nữ] 3 1 0 7 - W/n x Duongg x Nâu

0936***631

[Karaoke Tone Nữ] 3 1 0 7 - W/n x Duongg x Nâu

2495042

[Karaoke Tone Nữ] 3 1 0 7 - W/n x Duongg x Nâu