KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0815***652

KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN

Nguyễn Đoàn Chi

KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN

0929***784

KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN