KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo street, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2827493

KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN

2827117

KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN

0989***601

KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN