Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3141428

KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN

User 4083185

KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN

3137799

KARAOKE TONE NỮ - ANH YÊU VỘI THẾ || LALA TRẦN