Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Karaoke Tone Nữ Dù Cho Mai Về Sau - buitruonglinh Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Huy Đức Nguyễn

Karaoke Tone Nữ Dù Cho Mai Về Sau - buitruonglinh Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar

0359***734

Karaoke Tone Nữ Dù Cho Mai Về Sau - buitruonglinh Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar

0359***734

Karaoke Tone Nữ Dù Cho Mai Về Sau - buitruonglinh Guitar Solo Beat Acoustic | Anh Trường Guitar