KARAOKE | TONE NỮ | Đừng Hỏi Về Anh - MAI TIẾN DŨNG

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2555387

KARAOKE | TONE NỮ | Đừng Hỏi Về Anh - MAI TIẾN DŨNG

0836***195

KARAOKE | TONE NỮ | Đừng Hỏi Về Anh - MAI TIẾN DŨNG

0983537256

KARAOKE | TONE NỮ | Đừng Hỏi Về Anh - MAI TIẾN DŨNG