[Karaoke_Tone Nữ] GIÁ NGÀY ĐẦU ĐỪNG NÓI THƯƠNG NHAU | ISAAC

Địa điểm: Aeon Bình Tân, Số 1 Đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0337***825

[Karaoke_Tone Nữ] GIÁ NGÀY ĐẦU ĐỪNG NÓI THƯƠNG NHAU | ISAAC

0934040681

[Karaoke_Tone Nữ] GIÁ NGÀY ĐẦU ĐỪNG NÓI THƯƠNG NHAU | ISAAC

1729432

[Karaoke_Tone Nữ] GIÁ NGÀY ĐẦU ĐỪNG NÓI THƯƠNG NHAU | ISAAC