[Karaoke Tone Nữ] Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau - Mr Siro (Beat Gốc)

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0919***766

[Karaoke Tone Nữ] Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau - Mr Siro (Beat Gốc)

0368***389

[Karaoke Tone Nữ] Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau - Mr Siro (Beat Gốc)

0356***363

[Karaoke Tone Nữ] Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau - Mr Siro (Beat Gốc)