KARAOKE TONE NỮ | Xem Như Em Chẳng May - Chu Thúy Quỳnh x Trung Ngon

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2554011

KARAOKE TONE NỮ | Xem Như Em Chẳng May - Chu Thúy Quỳnh x Trung Ngon

2553355

KARAOKE TONE NỮ | Xem Như Em Chẳng May - Chu Thúy Quỳnh x Trung Ngon

0969***866

KARAOKE TONE NỮ | Xem Như Em Chẳng May - Chu Thúy Quỳnh x Trung Ngon