Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] TÒNG PHU - KEYO - Beat Chuẩn Tone Nam

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3164309

[KARAOKE] TÒNG PHU - KEYO - Beat Chuẩn Tone Nam

0854***006

[KARAOKE] TÒNG PHU - KEYO - Beat Chuẩn Tone Nam

3163090

[KARAOKE] TÒNG PHU - KEYO - Beat Chuẩn Tone Nam