Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[KARAOKE] Trời Giấu Trời Mang Đi - AMEE ft. Viruss (Hạ Tone)

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Huyền Huyền

[KARAOKE] Trời Giấu Trời Mang Đi - AMEE ft. Viruss (Hạ Tone)

My Trúc

[KARAOKE] Trời Giấu Trời Mang Đi - AMEE ft. Viruss (Hạ Tone)

2714377

[KARAOKE] Trời Giấu Trời Mang Đi - AMEE ft. Viruss (Hạ Tone)