Karaoke Vết Mưa Vũ Cát Tường NewTiTan Karaoke HD Online

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Tân Lê

Karaoke Vết Mưa Vũ Cát Tường NewTiTan Karaoke HD Online

2196915

Karaoke Vết Mưa Vũ Cát Tường NewTiTan Karaoke HD Online

2195865

Karaoke Vết Mưa Vũ Cát Tường NewTiTan Karaoke HD Online