Karaoke vycdd (Vì yêu cứ đâm đầu) beat chuẩn

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - Tầng 4 (Trước BHD Cinema), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2193634

Karaoke vycdd (Vì yêu cứ đâm đầu) beat chuẩn

0833219998

Karaoke vycdd (Vì yêu cứ đâm đầu) beat chuẩn

2122227

Karaoke vycdd (Vì yêu cứ đâm đầu) beat chuẩn