Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

[KARAOKE] waiting for you_ mono hạ tone (dễ hát)

Địa điểm: GOLDEN MALL NHA TRANG, 01 Trần Hưng Đạo, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0983***245

[KARAOKE] waiting for you_ mono hạ tone (dễ hát)

0983***245

[KARAOKE] waiting for you_ mono hạ tone (dễ hát)

2604391

[KARAOKE] waiting for you_ mono hạ tone (dễ hát)