Karaoke | Xin Lỗi Người Em Yêu - Tone Nữ | Beat New | Karaoke New Beat

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - tiniWorld (HCM), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2181557

Karaoke | Xin Lỗi Người Em Yêu - Tone Nữ | Beat New | Karaoke New Beat

2172124

Karaoke | Xin Lỗi Người Em Yêu - Tone Nữ | Beat New | Karaoke New Beat

2115957

Karaoke | Xin Lỗi Người Em Yêu - Tone Nữ | Beat New | Karaoke New Beat