Karaoke | Xin Lỗi Người Em Yêu - Tone Nữ | Beat New | Karaoke New Beat

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 30/09/2019

Mã số bình chọn: 35 (4 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Vincom Lê Văn Việt - tiniWorld (HCM), 50 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

1680296

Karaoke | Xin Lỗi Người Em Yêu - Tone Nữ | Beat New | Karaoke New Beat

2003533

Karaoke | Xin Lỗi Người Em Yêu - Tone Nữ | Beat New | Karaoke New Beat

2003559

Karaoke | Xin Lỗi Người Em Yêu - Tone Nữ | Beat New | Karaoke New Beat