Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE XUÔI DÒNG CỬU LONG | DIỆU KIÊN - BEAT GỐC CÓ BÈ

Địa điểm: Vincom Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2932999

KARAOKE XUÔI DÒNG CỬU LONG | DIỆU KIÊN - BEAT GỐC CÓ BÈ

0779***133

KARAOKE XUÔI DÒNG CỬU LONG | DIỆU KIÊN - BEAT GỐC CÓ BÈ

2926720

KARAOKE XUÔI DÒNG CỬU LONG | DIỆU KIÊN - BEAT GỐC CÓ BÈ