[Karaoke]Anh Là Gió,Em Là Cát-Hoàng Châu,Nhật Hào_Beat gốc

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2500654

[Karaoke]Anh Là Gió,Em Là Cát-Hoàng Châu,Nhật Hào_Beat gốc

2417891

[Karaoke]Anh Là Gió,Em Là Cát-Hoàng Châu,Nhật Hào_Beat gốc