[Karaoke/Beat] Bất Quá Nhân Gian - Chu Thúy Quỳnh - Beat Chuẩn

Địa điểm: Lotte Đà Nẵng - Tầng 5, Tầng 5 Lotte Mart Đà Nẵng, Hải Châu, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0944***009

[Karaoke/Beat] Bất Quá Nhân Gian - Chu Thúy Quỳnh - Beat Chuẩn

2382982

[Karaoke/Beat] Bất Quá Nhân Gian - Chu Thúy Quỳnh - Beat Chuẩn