Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

[Karaoke/Beat] ĐÚNG CŨNG THÀNH SAI - MỸ TÂM - TONE NỮ

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.