Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

「KARAOKE/BEAT」Chưa Quên Người Yêu Cũ - Hà Nhi | Giao Lộ Thời Gian

Địa điểm: Vincom Quang Trung, 190 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0968***271

「KARAOKE/BEAT」Chưa Quên Người Yêu Cũ - Hà Nhi | Giao Lộ Thời Gian

User 4163578

「KARAOKE/BEAT」Chưa Quên Người Yêu Cũ - Hà Nhi | Giao Lộ Thời Gian

3163467

「KARAOKE/BEAT」Chưa Quên Người Yêu Cũ - Hà Nhi | Giao Lộ Thời Gian