「KARAOKE/BEAT」Hoa Nở Không Màu - Hoài Lâm | TONE NỮ - Duration: 5:24.

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0386***038

「KARAOKE/BEAT」Hoa Nở Không Màu - Hoài Lâm | TONE NỮ

2548556

「KARAOKE/BEAT」Hoa Nở Không Màu - Hoài Lâm | TONE NỮ

2541723

「KARAOKE/BEAT」Hoa Nở Không Màu - Hoài Lâm | TONE NỮ