Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

「 Karaoke/Beat」Tàn Tro - Lân Nhã | Bản Chuẩn

Địa điểm: BigC Go Nha trang, Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4142303

「 Karaoke/Beat」Tàn Tro - Lân Nhã | Bản Chuẩn

3106901

「 Karaoke/Beat」Tàn Tro - Lân Nhã | Bản Chuẩn

User 4061244

「 Karaoke/Beat」Tàn Tro - Lân Nhã | Bản Chuẩn