Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

【Karaoke】LazuLight - Diamond City Lights 【Off Vocal】

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2952669

【Karaoke】LazuLight - Diamond City Lights 【Off Vocal】

0907***666

【Karaoke】LazuLight - Diamond City Lights 【Off Vocal】

2899669

【Karaoke】LazuLight - Diamond City Lights 【Off Vocal】