Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

KARAOKE|VỀ VỚI EM|VÕ HẠ TRÂM (BEAT GỐC CÓ BÈ)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0984***070

KARAOKE|VỀ VỚI EM|VÕ HẠ TRÂM (BEAT GỐC CÓ BÈ)

0394687559

KARAOKE|VỀ VỚI EM|VÕ HẠ TRÂM (BEAT GỐC CÓ BÈ)

2834500

KARAOKE|VỀ VỚI EM|VÕ HẠ TRÂM (BEAT GỐC CÓ BÈ)