Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Katy Perry - The One That Got Away (Karaoke Version)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 3932245

Katy Perry - The One That Got Away (Karaoke Version)

0353***404

Katy Perry - The One That Got Away (Karaoke Version)

2927140

Katy Perry - The One That Got Away (Karaoke Version)