Katy Perry - The One That Got Away (Karaoke Version)

Địa điểm:

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0865***435

Katy Perry - The One That Got Away (Karaoke Version)

2554600

Katy Perry - The One That Got Away (Karaoke Version)

2548995

Katy Perry - The One That Got Away (Karaoke Version)