KHÁC BIỆT TO LỚN | karaoke | tone nữ | TRỊNH THĂNG BÌNH x LIZ KIM CƯƠNG

Địa điểm: Starlight Đà Nẵng, 46 Điện Bên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Nguyễn Phương Thảo

KHÁC BIỆT TO LỚN | karaoke | tone nữ | TRỊNH THĂNG BÌNH x LIZ KIM CƯƠNG

0868***269

KHÁC BIỆT TO LỚN | karaoke | tone nữ | TRỊNH THĂNG BÌNH x LIZ KIM CƯƠNG

2523280

KHÁC BIỆT TO LỚN | karaoke | tone nữ | TRỊNH THĂNG BÌNH x LIZ KIM CƯƠNG