KHÁC BIỆT TO LỚN (OFFICIAL KARAOKE) | TRỊNH THĂNG BÌNH - LIZ KIM CƯƠNG |

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

2557217

KHÁC BIỆT TO LỚN (OFFICIAL KARAOKE) | TRỊNH THĂNG BÌNH - LIZ KIM CƯƠNG |

2557050

KHÁC BIỆT TO LỚN (OFFICIAL KARAOKE) | TRỊNH THĂNG BÌNH - LIZ KIM CƯƠNG |

2557063

KHÁC BIỆT TO LỚN (OFFICIAL KARAOKE) | TRỊNH THĂNG BÌNH - LIZ KIM CƯƠNG |