Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

‘Khi Em Lớn’ [ KARAOKE ] - Orange x Hoàng Dũng ( Beat Chuẩn )

Địa điểm: Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

User 4167461

[Karaoke] KHI EM LỚN | Orange x Hoàng Dũng | Beat Chuẩn

3163300

[Karaoke] KHI EM LỚN | Orange x Hoàng Dũng | Beat Chuẩn

3162601

[Karaoke] KHI EM LỚN | Orange x Hoàng Dũng | Beat Chuẩn