Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

‘Khi Em Lớn’ [ KARAOKE ] - Orange x Hoàng Dũng ( Beat Chuẩn )

Địa điểm: Metropolis Liễu Giai, 29 P. Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0387***594

‘Khi Em Lớn’ [ KARAOKE ] - Orange x Hoàng Dũng ( Beat Chuẩn )

0905***795

‘Khi Em Lớn’ [ KARAOKE ] - Orange x Hoàng Dũng ( Beat Chuẩn )

User 3938994

‘Khi Em Lớn’ [ KARAOKE ] - Orange x Hoàng Dũng ( Beat Chuẩn )