Bản thu đã hết hạn và đã bị xóa khỏi hệ thống

Record error

Khó vẽ nụ cười. Đạt G(KARAOKE)

Địa điểm: Dream Games Aeon Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

3163385

Khó vẽ nụ cười. Đạt G(KARAOKE)

3163385

Khó vẽ nụ cười. Đạt G(KARAOKE)

3163359

Khó vẽ nụ cười. Đạt G(KARAOKE)