Khoảng Cách Tình Yêu (Gạo Nếp Gạo Tẻ OST) - Trần Hòa |Lyrics|

Địa điểm: CineStar Huế, 25 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Huế, Thừa Thiên Huế

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0372***575

Khoảng Cách Tình Yêu (Gạo Nếp Gạo Tẻ OST) - Trần Hòa |Lyrics|

0399***901

Khoảng Cách Tình Yêu (Gạo Nếp Gạo Tẻ OST) - Trần Hòa |Lyrics|

0928***031

Khoảng Cách Tình Yêu (Gạo Nếp Gạo Tẻ OST) - Trần Hòa |Lyrics|