KHOẢNG TRỜI KHÔNG CÓ EM - TĂNG PHÚC | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT TONE NAM | WESTERN SKY (Cover)

Địa điểm: Vincom Plaza Đà Nẵng - Tầng 4 (Cạnh Sân Băng), 496 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0989***342

KHOẢNG TRỜI KHÔNG CÓ EM - TĂNG PHÚC | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT TONE NAM | WESTERN SKY (Cover)

Manh Nguyen

KHOẢNG TRỜI KHÔNG CÓ EM - TĂNG PHÚC | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT TONE NAM | WESTERN SKY (Cover)

Mai Thanhh

KHOẢNG TRỜI KHÔNG CÓ EM - TĂNG PHÚC | KARAOKE NHẠC TRẺ | BEAT TONE NAM | WESTERN SKY (Cover)