Không cần thêm một ai nữa

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Võ Đình Dũng

Không cần thêm một ai nữa

0365***142

Không cần thêm một ai nữa

1776914

Không cần thêm một ai nữa