Không đau vì quá đau

Địa điểm: Vinh Center, Số 2, Đường Trần Huy Liệu, Hưng Phúc, Vinh, Nghệ An

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0365449221

Không đau vì quá đau

0969***298

Không đau vì quá đau

Pham thanh cuc

Không đau vì quá đau