Không phải em đúng không

Đã nộp bài dự thi, Ngày: 30/01/2020

Mã số bình chọn: 10 (10 điểm)

Cuộc thi “Hát hay trúng quà ngay cùng Dinogo - Tháng 1!”

Xem thể lệ >

Địa điểm: Lotte Vũng Tàu, Góc đường 3/2 và đường Thi Sách, P.8, Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

0824***898

Không phải em đúng không

0934***813

Không phải em đúng không

0849***912

Không phải em đúng không