Không sao mà em đây rồi

Địa điểm: Aeon Mall Hải Phòng, Số 10, Phố Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Kim Quốcc Anh

Không sao mà em đây rồi

2550685

Không sao mà em đây rồi

2550644

Không sao mà em đây rồi