Vui lòng đăng nhập để xem video này (Click để đăng nhập)

File đang xử lý

Không sao mà em đây rồi

Địa điểm: Aeon Long Biên, 27 Đ. Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

(*) Mở bằng máy tính để tải file.

(*) Okara Studio sẽ lưu trữ bản thu của bạn trong 30 ngày kể từ ngày thu âm.

Các thành viên khác cùng hát bài này

Kim Quốcc Anh

Không sao mà em đây rồi

2550685

Không sao mà em đây rồi

2550644

Không sao mà em đây rồi